14/12/17  Tin của trường học  48
Chiều ngày 12/12/2017 họp tổ văn phòng
 14/12/17  Tin của trường học  38
Cơn bão diễn ra rất phức tạp đề nghị cán bộ, giáo viên, công nhân viên tích cực tham giua chống bão
 25/04/16  Tin của trường học  251
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Tấn Tài 3.