100% CB, GV, CNV chuẩn bị tư trang tham gia chống bão